HEM

TJUVOPOLIS

-FÖRELÄSNINGAR MED PERSPEKTIV

föreläsningar om organiserad brottsliget

Den grova och organiserade brottsligheten kommer i framtiden i allt högre grad att drabba den enskilde,
både som anställd, företagare och som privat person.
Det bästa sättet att skydda sig och reducera risken är genom ökad förståelse, kunskap och medvetenhet.

”Tjuvopolis” är ett koncept framtaget av och med Krister Gäfvert och Toni Tuunainen i syfte att genom en unik kombination av erfarenheter och kunskap skapa synergi och samhällsnytta på riktigt samt inspirera, underhålla och medvetandegöra.

Tjuvopolis bygger idag på ett samarbete mellan Scutus Consulting och Livtema.

UPP KONTAKT