UTBILDNING OCH FÖRELÄSNING

UTBILDNING OCH FÖRELÄSNING

Vår modell:

För att uppnå absolut bästa upplevelse och förståelse för våra kunder har vi tagit fram följande utbildningsmodell.

Steg 1

Vid första utbildningstillfället, så utgår vi helst från vår bas-presentation: ”Organiserad Brottslighet – en del av Sverige”, för att skapa en så bra grundförståelse (av hela problembilden) som möjligt och därigenom ge bättre förutsättningar att hänga med och förstå när vi sedan fördjupar oss i olika (för er bransch och verksamhet) relevanta brotts-teman.

Steg 2

Ni väljer sedan en eller flera fördjupningsteman samt omfattning och inriktning på upplägget.

Exempel på fördjupningsteman (nedan):

Bedrägerier

ID-kapning

Insiderbrottslighet

Kriminellas infiltration av företag

Systematiska stölder

Social manipulation

Darknet och Darkmarkets

Människohandel och människosmuggling

Narkotika- och dopinghandel/smuggling

Grova rån

Penningtvätt

Matchfixning, ocker och spel

Utpressning (och kidnappning)

Eget förslag – utifrån problembild, bransch eller verksamhet

Steg 3

Vi anpassar och skräddarsyr sedan utbildningsupplägget helt utefter ert  tycke, smak bransch och behovsbild, samt kommer ut till er och genomför utbildningen eller föreläsningen vid en tidpunkt och plats som passar er.

Steg 4:

Självklart följer vi gärna upp genomförd utbildningsinsats när en tid förflutit, genom att ex. arrangera en workshop på plats hos er, i syfte att förankra budskapet ordentligt samt diskutera uppkomna frågor och sy ihop säcken.

**Det går naturligtvis lika bra att beställa alla våra fördjupningsteman separat eller beställa ett helt skräddarsytt upplägg.

Kontakta oss för vidare diskussion samt prisförslag och offert – så att vi kan få komma ut och göra just er verksamhet lite mer medveten och förberedd.

Egt ansvar

**Dessvärre kan vi se en utveckling där behovet av att som företag och privatperson ta ett ökat eget ansvar för att säkra liv, hälsa och egendom bara ökar.

UPP HEM KONTAKT