JOHAN VIKTORS MINNE

JOHAN VIKTORS MINNE

Johan Viktor

En god vän och härlig inspiratör!

Utan Johans driv och visioner hade detta projekt aldrig sett dagens ljus.

En del av intäkterna som genereras genom denna plattform kommer därför oavkortat att tillfalla Johans familj.

UPP HEM KONTAKT